วันที่ 16 มีนาคม 2565
นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย มอบหมายให้นางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกเทศมนตรี ลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่งานกองช่างเทศบาล , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย ได้ลงพื้นที่นำรถ JCB มาขุดแนวท่อระบายน้ำ เพื่อที่น้ำจะได้ไหลสู่พื้นที่การเกษตร เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรในช่วงฤดูแล้งนี้ ณ บ้านฝายน้อย หมู่ 9
💡⚡นอกจากนี้ งานกองช่างเทศบาล ได้ลงพื้นที่เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะที่ชำรุด ตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้านฝายน้อยอีกด้วย

Leave A Reply

Your email address will not be published.