เทศบาลเมืองพิชัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ แก้ไข ตรวจสอบการใช้งานของกล้องวงจรปิด CCTV 5 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ 17 มีนาคม 2565
– งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองพิชัย โดย นายธานินทร์ ปัญญาดี หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองพิชัย พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ซ่อมแซม แก้ไข ระบบกล้องวงจรปิด cctv ณ จุด cctv ประจำหมู่บ้านต้นต้อง หมู่ที่ 5 บ้านทรายใต้ หมู่ที่ 8 บ้านฝายน้อย หมู่ที่ 9 บ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 12 และบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 13 รวมทั้งหมด 5 หมู่บ้าน
เพื่อใช้ในการดูแลความเรียบร้อย เพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในบริเวณพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และเฝ้าระวัง บันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์ของประชาชนอย่างยั่งยืน
Leave A Reply

Your email address will not be published.