นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ดูแลปัญหาระบบการกระจายน้ำประปาหมู่บ้านท่าเดื่อ

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายบุญศรี ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่เพื่อรับทราบข้อมูลและดูแลปัญหาของระบบการจ่ายน้ำปะปาหมู่บ้านท่าเดื่อ หมู่ 12 ที่ประสบปัญหาน้ำไม่ไหล ไหลช้า ท่านได้นำข้อมูลไปปรับและแก้ไข เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนต่อไป

Leave A Reply

Your email address will not be published.