นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างเร่งด่วน

 ในช่วงเช้าของวันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา7.20.น  นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะบริหารลงพื้นที่ในเขตเทศบาลสำรวจความเสียหายจากพายุฤดูร้อนเมื่อวานเย็นที่ผ่านมา
-ในช่วงบ่ายของวันที่ 15 มีนาคม 2565 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ และสมาชิกสภาเทศบาล ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือโดยมอบกระเบื้องแก่ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากวาตภัย ได้แก่ บ้านต้นยาง หมู่ที่ 4 พร้อมทั้งดำเนินการตัดต้นไม้ที่หักโค่นจากเหตุดังกล่าว และมอบกระเบื้องให้ผู้เดือดร้อน บ้านทรายใต้ หมู่ที่่ 8 เป็นการดูแลและบรรเทาความทุกข์ของชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองพิชัยในเบื้องต้น
Leave A Reply

Your email address will not be published.