เมื่อวันอังคารที่  25  สิงหาคม  2563    นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ได้เป็นประธานในการประชุมผู้นำท้องถิ่นจังหวัดลำปาง  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มีผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานองค์กรส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปางทั้ง 13 อำเภอเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก  เพื่อรับนโยบายการทำงานของท่านผู้ว่าฯ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและทำงานเพื่อประชาชน  ณ  ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองพิชัย

S__97296489.jpgS__97296491.jpgS__97296494.jpgS__97296492.jpgS__97296490.jpgS__97296487.jpgS__97296493.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

Copyright © 2021. All Rights Reserved.