คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย  สมาชิกสภาเทศบาล   ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย  ผู้อำนวยการกองและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ  อสม.บ้านสามัคคีและบ้านสันติสุข  ได้ลงพื้นที่เชิงรุกเพื่อตรวจคัดกรองโรคโควิด19  ให้แก่แรงงานต่างด้าว  ที่เข้ามาตั้งแคมป์แรงงานก่อสร้างที่บ้านสามัคคีฝั่งตะวันออก จำนวนทั้งสิ้น 43 ราย  โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง  และมีการบูรณาการร่วมกับรพ.ลำปาง , รพสต.ต้นมื่น  ในการตรวจคัดกรองดังกล่าว  ณ  แคมป์แรงงานต่างด้าวบ้านสามัคคี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  17  มิถุนายน  2564 ที่ผ่านมา

Copyright © 2021. All Rights Reserved.