กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2564

  • เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ห้วหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และผู้แทนหน่วยงานราชการในเขตเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
  • โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมพิธีทางศาสนาทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแด่พระสงฆ์ นอกจากนั้น นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ได้วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.