ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการประเมินภาษีและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

Leave A Reply

Your email address will not be published.