การจัดเวทีประชาคมแผนพัฒนาในพื้นที่ บ้านฝายน้อยหมู่ที่ 9 บ้านท่าเดื่อหมู่ที่ 12 บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 13 บ้านต้นต้องหมู่ที่ 5 และบ้านสันติสุขหมู่ที่ 15

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
– ช่วงเช้า เวลา 09.00 น.
นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อสังเกตการณ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล โดยมีการจัดทำเวทีประชาคมแผนพัฒนาในพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน
เพื่อเป็นการพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและมีความเจริญอย่างยั่งยืน โดยในวันนี้ได้จัดประชาคมบ้านฝายน้อยหมู่ที่ 9 บ้านท่าเดื่อหมู่ที่ 12
บ้านใหม่พัฒนาหมู่ที่ 13 บ้านต้นต้องหมู่ที่ 5 และบ้านสันติสุขหมู่ที่ 15 ซึ่งมีพี่น้องประชาชนได้ให้ความสนใจเข้าร่วมการประชาคมและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

Leave A Reply

Your email address will not be published.