การประชุมพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เทศบาลเมืองพิชัย ได้มีการจัดประชุมประจำเดือนพนักงาน โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้มีการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อเป็นการสรุปผลงานและปัญหาในการทำงานของแต่ละกองแต่ละฝ่ายในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงมีการวางแผนงานในการทำงานของเดือนถัดไปให้มีประสิทธิผลเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลัก

2565

Leave A Reply

Your email address will not be published.