นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำทีมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เคารพธงชาติ พร้อมกล่าวคำปฏิญาณตน

นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ
ลูกจ้างและพนักงานจ้างเทศบาลเมืองพิชัย ได้ร่วมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฏิญาณตน เจตนารมณ์ในการทำงานอย่างสุจริต โปร่งใส
และจะมีกิจกรรมเคารพธงชาติเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน ณ บริเวณเสาธงหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย

Leave A Reply

Your email address will not be published.