ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลเมืองพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประกาศเทศบาลเมืองพิชัย เรื่อง การแสดงเจตจ

Leave A Reply

Your email address will not be published.