ร่วมประชุมการชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เข้าร่วมประชุมการชี้แจงข้อราชการและงานนโยบายที่สำคัญ และประสานความร่วมมือในการปฎิบัติงานการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดลำปาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี นายเทียนชัย วงค์ษา ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.