สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2564

  ต.ค 2563 พ.ย 2563 ธ.ค 2563 ม.ค 2564 ก.พ 2564 มี.ค 2564 เม.ย 2564 พ.ค 2564 มิ.ย 2564 ก.ค 2564 ส.ค 2564 ก.ย 2564
เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง 31 38 34 32 0 0 0 0 0 0 0 0
เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หน่วยเคลื่อนที่เร็วฯ 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 31 38 35 34 0 0 0 0 0 0 0 0

 

สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2563

  ต.ค 2562 พ.ย 2562 ธ.ค 2562 ม.ค 2563 ก.พ 2563 มี.ค 2563 เม.ย 2563 พ.ค 2563 มิ.ย 2563 ก.ค 2563 ส.ค 2563 ก.ย 2563
เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง   49   44 37   27  34   45 42 51 38 27 43 42
รวม 49 44 37 27 37 45 42 51 38 27 43 42

 

ตารางสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2563

  ต.ค 2562 พ.ย 2562 ธ.ค 2562 ม.ค 2563 ก.พ 2563 มี.ค 2563 เม.ย 2563 พ.ค 2563 มิ.ย 2563 ก.ค 2563 ส.ค 2563 ก.ย 2563
เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1
รวม 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1 1

 

ตารางสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ จากทุกสำนัก/กอง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ต.ค 2561 พ.ย 2561 ธ.ค 2561 ม.ค 2562 ก.พ 2562 มี.ค 2562 เม.ย 2562 พ.ค 2562 มิ.ย 2562 ก.ค 2562 ส.ค 2562 ก.ย 2562
เรื่องร้องเรียนจากทุกสำนัก/กอง 16 19  14 22 25 16 27 18 16 31 28 36
รวม 16 19 14 22 25 16 27 18 16 31 28 36

 

ตารางสถิติเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562

  ต.ค 2561 พ.ย 2561 ธ.ค 2561 ม.ค 2562 ก.พ 2562 มี.ค 2562 เม.ย 2562 พ.ค 2562 มิ.ย 2562 ก.ค 2562 ส.ค 2562 ก.ย 2562
เรื่องร้องเรียนจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง  1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0
รวม 1 0 0 2 1 0 2 1 0 0 0 0
Leave A Reply

Your email address will not be published.