เทศบาลเมืองพิชัย บำรุงรักษาสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ ต่อยอดขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น

พนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ดูแลบำรุงรักษาสวนสมุนไพร ตามโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 สวนสมุนไพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม และเทศบาลฯ มีการต่อยอดขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่นไปสู่สถานศึกษาในพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนพิชัยวิทยา เพื่อให้เด็กและเยาวชน เรียนรู้การปลูก และการใช้สมุนไพรเป็นยารักษาโรค ยกระดับคุณค่าของสมุนไพรไทย รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์พืชสมุนไพรท้องถิ่น
Leave A Reply

Your email address will not be published.