เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหารพระอารามหลวง

วันที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พระราชธรรมาลังการ (จันทร์ กตปุญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญวาทย์วิหาร พระอารามหลวง โดยมีนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพรหมมงคลวัชโรดม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ทั้งนี้ เทศบาลเมืองพิชัย โดยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายสง่า กันทะ และนายบุญศรี ศรียอด สมาชิกสภาเทศบาลฯ ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์และประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ อาคารปฏิสังขรณ์ พระสุนทรมุนี 72 ปี วัดบุญวาทย์วิหาร อ.เมืองลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.