เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมสุขภาพพนักงานเทศบาลฯ ด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อช่วยเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ซึ่งการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยสร้างเสริมระบบภูมิคุ้มกันและช่วยป้องกันโรคต่างๆ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมสุขภาพจิตและลดความเครียดจากการทำงาน กระตุ้นให้พนักงานสนใจการดูแลสุขภาพมากยิ่งขึ้น โดยกิจกรรมวันนี้มีชมรมลีลาแดนซ์ลำปาง นำโดย นางอัมพร นิลขำ ประธานชมรมฯ และทีมงาน ร่วมนำเต้นแอโรบิค ส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยความสนุกสนาน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.