ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัย รวมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ สร้างรายได้เสริม เพิ่มพูนความสุข

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เยี่ยมชมให้กำลังใจ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพิชัย ที่รวมกลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้กระดาษ เพื่อจัดทำเป็นพวงหรีดดอกไม้ประดิษฐ์ ซึ่งชมรมกำหนดจัดกิจกรรมเดือนละครั้ง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ สร้างกิจกรรมให้ผู้สูงอายุทำอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดความภูมิใจในตนเอง สร้างเป็นอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้พบปะพูดคุยสร้างความสุข
Leave A Reply

Your email address will not be published.