เทศบาลเมืองพิชัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของเทศบาลเมืองตาก จ.ตาก

 วันนี้ (12 กันยายน 2566) เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเศวตกุญชร ชั้น 3 เทศบาลเมืองตาก นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City ของเทศบาลเมืองตาก จ.ตาก โดยมีนายณพล ชยานนท์ภักดี นายกเทศมนตรีเมืองตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาลเมืองตาก ร่วมให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การบริหารจัดการองค์กรแบบธรรมาภิบาล และการพัฒนาไปสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
และได้เยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเทศบาลเมืองตากได้สร้างและบูรณะจวนผู้ว่าราชการจังหวัดตากหลังเก่าเป็นพิพิธภัณฑ์เมืองเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นอนุสรณ์และเป็นสถานที่ในการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ที่เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเยียนพสกนิกร และประกอบพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
Leave A Reply

Your email address will not be published.