เทศบาลเมืองพิชัย ติวเข้มการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างทีมงานแห่งความสุขสู่ความสำเร็จขององค์กร

วันที่ 11 กันยายน 2566 สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพแก่คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การส่งเสริมและพัฒนาการสร้างทีมงานแห่งความสุขสู่ความสำเร็จขององค์กร (Happy Team Work For Success Organization) ด้วยหลักธรรมาภิบาล” โดยมีนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรม โดยมีอาจารย์จิตพิสุทธิ์ หงษ์ขจร และทีมงาน New Plus Team Building เป็นวิทยากรให้ความรู้ และแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและการทำงานอย่างมีความสุข
Leave A Reply

Your email address will not be published.