งานป้องกันฯ เทศบาลเมืองพิชัย ช่วยเหลือประชาชนทำความสะอาดบ้านและขนย้ายทรัพย์สินในพื้นที่น้ำท่วมขังเมื่อคืนที่ผ่านมา

วันที่ 9 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ช่วยเหลือประชาชนล้างทำความสะอาดบ้าน และขนย้ายข้าวของและทรัพย์สินในพื้นที่หมู่บ้านพิชัย หลังเกิดเหตุน้ำท่วมขังเมื่อคืนที่ผ่านมา ตามที่ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านระบบระบบท้องถิ่นดิจิทัล ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งนอกจากระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือช่วยประชาชนขนสิ่งของขึ้นที่สูง เมื่อคืนยังได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งการระบายน้ำออกจากบ้าน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง อีกทั้งช่วงนี้มีฝนตกหนักต่อเนื่อง จึงได้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำ เตรียมความพร้อมด้านกำลังพลและอุปกรณ์ ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันที อีกทั้ง ขอให้ประชาชนระมัดระวังภัยสุขภาพที่อาจทำให้เกิดอันตรายและได้รับบาดเจ็บ เช่น การจมน้ำ ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต และสัตว์มีพิษกัดต่อย
Leave A Reply

Your email address will not be published.