เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบาย พื้นที่หมู่บ้านพิชัย บรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน

ค่ำวันนี้ (8 กันยายน 2566) เวลา 21.40 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาภรณ์ ไทยวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย, สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังและน้ำรอการระบายในพื้นที่หมู่บ้านพิชัย โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันฯ ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เร่งการระบายน้ำ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง อีกทั้งได้ประสานงานกับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล และผู้นำชุมชนในพื้นที่ เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำจากฝนตกหนักและต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทั้งนี้ เทศบาลฯ เตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถประสานขอช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 199 ตลอด 24 ชั่วโมง
Leave A Reply

Your email address will not be published.