กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อประชาชนเกิดความปลอดภัยในการใช้เส้นทาง

เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจซ่อมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลฯ ตามการแจ้งร้องขอจากระบบระบบท้องถิ่นดิจิทัล ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของเทศบาลเมืองพิชัย ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่บ้านสายทิพย์, บ้านใหม่พัฒนา, บ้านม่อนเขาแก้ว, ชุมชนทุ่งกู่, บ้านพิชัย และบ้านฝายน้อย เพื่อซ่อมแซมบํารุงไฟฟ้าสาธารณะ สร้างแสงสว่างให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในพื้นที่ ได้รับความสะดวกในเวลากลางคืน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้น้อยลง
Leave A Reply

Your email address will not be published.