เทศบาลเมืองพิชัย ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

วันที่ 8 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร ในหมู่บ้านศุขมงคล ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรค
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มีการประเมินสถานการณ์โรคไข้เลือดออกของจังหวัดลำปาง พบผู้ป่วยต่อเนื่อง จึงแจ้งประชาสัมพันธ์มาตรการให้ทุกชุมชนร่วมกันรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พัฒนาสิ่งแวดล้อมและกำจัดขยะทุกสัปดาห์ต่อเนื่อง และป้องกันตนเองจากยุงกัด โดยการใช้ยาทากันยุง สเปรย์กำจัดตัวแก่ นอนในมุ้ง และหากมีอาการไข้ สงสัยป่วยเป็นไข้เลือดออก ควรพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ไม่ควรซื้อยากินเอง
Leave A Reply

Your email address will not be published.