นายอำเภอเมืองลำปาง มอบเงินช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลเมืองพิชัย

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายธนารัฐ สายเทพ นายอำเภอเมืองลำปาง มอบเงินช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพบ้านผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 7 ราย ตามที่มีการลงพื้นที่ส่งมอบโครงการฯ เมื่อวานที่ผ่านมา โดยวันนี้นายสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายศรีทน ศรีไชยวงค์ กำนันตำบลพิชัย และผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลฯ เป็นตัวแทนนายอำเภอเมืองลำปางลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เพื่อร่วมแก้ปัญหาความเป็นอยู่ ช่วยซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ขับเคลื่อนการพัฒนาคนทุกช่วงวัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.