กำหนดเวลาเปิด-ปิด ‘ประตูหลัง’ เทศบาลฯ

📢✨เทศบาลเมืองพิชัย แจ้งประชาสัมพันธ์!!
📍🚖กำหนดเวลาเปิด-ปิด ‘ประตูหลัง’ เทศบาลฯ ดังนี้
🔸วันเวลาราชการ : เปิด-ปิด เวลา 06.00-18.00 น.
🔸วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิด (เปิดใช้งานเฉพาะประตูด้านหน้า)
📍เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่และทรัพย์สินของเทศบาลฯ

Leave A Reply

Your email address will not be published.