เทศบาลเมืองพิชัย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกพื้นที่บ้านสันติสุข

วันที่ 7 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร ในหมู่บ้านสันติสุข จำนวน 2 ราย เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรค โดยปัจจุบันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น จึงขอความร่วมให้ทุกพื้นที่ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
Leave A Reply

Your email address will not be published.