เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมประชุมเตรียมจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง

วันที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2567 โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุม และมีหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
โดยจังหวัดลำปาง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง (สนามกีฬากลางจังหวัดลำปาง) แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่กิจกรรมของส่วนราชการ เช่น การจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวทีกลาง การจัดกิจกรรมมัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และอีกส่วนคือพื้นที่กิจกรรมของภาคเอกชน เช่น ร้านจำหน่ายสินค้า ร้านอาหาร การแสดงของศิลปิน เป็นต้น เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลงานที่สำคัญจากการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตลอดจนเพื่อหารายได้สนับสนุนกิจการกุศลสาธารณะประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง
Leave A Reply

Your email address will not be published.