เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับกลุ่มวงดนตรีจิตอาสา สว.สร้างสุข มอบของสร้างขวัญกำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ

บ่ายวันนี้ (5 กันยายน 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยกลุ่มวงดนตรีจิตอาสา สว.สร้างสุข โดยคุณชุติอร ชอบชื่น, คุณนัทชา เครือมาศกุล และคุณแสงอรุณ หงษ์แก้ว ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 3 ราย ได้แก่ บ้านใหม่พัฒนาจำนวน 2 ราย และบ้านม่อนเขาแก้ว จำนวน 1 ราย เพื่อมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ นมกล่องบำรุงร่างกาย เป็นต้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งแสดงถึงความห่วงใย สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต
Leave A Reply

Your email address will not be published.