เทศบาลเมืองพิชัย ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก กำจัดยุงลายตัวแก่บริเวณบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วย

วันที่ 4 กันยายน 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ให้บริการฉีดพ่นสารเคมีหมอกควันกำจัดยุงลายตัวแก่ บริเวณบ้านผู้ป่วยและรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร ในหมู่บ้านสามัคคี เพื่อกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก และควบคุมยุงลายตัวแก่ที่อาจเป็นพาหะนำโรค ป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลฯ
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขลำปาง เปิดเผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออกที่มีการแพร่ระบาดครอบคลุมในพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง โดยในรอบสัปดาห์พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายใหม่สะสม 124 ราย และสะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 28 สิงหาคม 2566 จำนวน 1,062 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต อยู่ลำดับที่ 28 ของประเทศ โดยแนะนำให้ทุกภาคส่วนดำเนินการมาตรการเร่งด่วนเพื่อป้องกันโรค ได้แก่ รณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พัฒนาสิ่งแวดล้อม และกำจัดขยะทุกสัปดาห์ในวันศุกร์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงในบ้าน และป้องกันตนเองจากยุงกัด โดยการใช้ยาทากันยุง สเปรย์กำจัดตัวแก่ และนอนในมุ้ง
Leave A Reply

Your email address will not be published.