เทศบาลเมืองพิชัย เคารพธงชาติประจำเดือนกันยายน 2566 ส่งเสริมความจงรักภักดี ขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

เช้าวันนี้ (วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566) เวลา 08.00 น. นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวันจันทร์แรกของเดือน เพื่อร่วมกันร้องเพลงชาติและสวดมนต์ อันแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ขับเคลื่อนเทศบาลเมืองพิชัยให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตลอดจนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารภารกิจต่างๆ แก่พนักงาน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
Leave A Reply

Your email address will not be published.