เทศบาลเมืองพิชัย มอบถังขยะอันตราย ให้หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ส่งเสริมประชาชนคัดแยกขยะ คิดก่อนทิ้ง ทิ้งถูกถัง แยกขยะที่ต้นทาง

วันนี้ (1 กันยายน 2566) นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานมอบถังขยะอันตราย ให้หมู่บ้านในเขตเทศบาลฯ ส่งเสริมประชาชนคัดแยกขยะ คิดก่อนทิ้ง ทิ้งถูกถัง แยกขยะที่ต้นทาง จำนวน 6 ถัง ได้แก่ หมู่บ้านจิตต์อารีย์วิลล์ 2, หมู่บ้านสหกล, หมู่บ้านศุขมงคล, หมู่บ้านพรรณี, หมู่บ้านมะลิวรรณ และหมู่บ้านเจ.บี ปาร์ควิว เพื่อให้ประชาชนนำขยะอันตรายมาทิ้งให้ถูกที่ เช่น แบตเตอรี่หมดอายุ มือถือเครื่องเก่า หลอดไฟขาด กระป๋องสเปรย์ ขวดน้ำมันเครื่อง ขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ขวดสารเคมี เป็นต้น หากนำมาทิ้งให้ถูกที่ จะง่ายต่อการต่อการนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
ทั้งนี้ เทศบาลฯ มีการรณรงค์ให้ครัวเรือนลดปริมาณขยะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3 RS คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ การสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของ ลดปริมาณขยะเหลือทิ้งเพื่อนำไปกำจัดน้อยที่สุดด้วยหลักการของเสียเป็นศูนย์ พร้อมดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยแบบยั่งยืน สร้างการรับรู้ขยายผลสู่ทุกครัวเรือน เพื่อลดภาวะโลกร้อนควบคู่กับการจัดการขยะอย่างยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม
Leave A Reply

Your email address will not be published.