เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง นัดรวมพลคนรักสุขภาพทุกเย็นวันพุธ

วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอรุณ พีระเชื้อ และนางสุภาภรณ์ ไทยวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิคออกกำลังกาย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยกำหนดจัดกิจกรรมออกกำลังกายเป็นประจำทุกเย็นวันพุธ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพใยวัยทำงาน ให้มีสุขภาพที่ดี ลดความเครียด ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกาย
Leave A Reply

Your email address will not be published.