เทศบาลเมืองพิชัย ติดตั้งกระจกโค้งจาราจรลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มความปลอดภัยให้ประชาชน

เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งกระจกโค้งจราจร เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตเทศบาลฯ พื้นที่บ้านพิชัย, บ้านสามัคคี, บ้านม่อนเขาแก้ว, บ้านฝ่ายน้อย และบ้านท่าเดื่อ โดยมีการเปลี่ยนกระจกเดิมที่ชำรุดเสียหาย จำนวน 14 จุด และติดตั้งกระจกโค้งอันใหม่ในพื้นที่จุดเสี่ยงเพิ่มเติม จำนวน 12 จุด รวมทั้งสิ้น 26 จุด
ทั้งนี้ การสำรวจและการติดตั้งกระจกโค้งจาราจร ดำเนินการตามมติประชาคมของทุกชุมชน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพิ่มวิสัยทัศน์ในการมองเห็นจุดอับในซอยต่างๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นทางแยก ทางโค้งหักศอก หรือทางเข้าซอย อำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมา
Leave A Reply

Your email address will not be published.