คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย โดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว ณ บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่อนเขาแก้ว ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมี ร.ต.วิเชียร ฝั้นมณีวรรณ์ สมาชิกสภาเทศบาลในพื้นที่ และนายอุดม อาวรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านม่อนเขาแก้ว ร่วมลงพื้นที่ติดตามการทำงาน
สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์นี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลเมืองพิชัย ปัจจุบันการก่อสร้างฯ พึ่งเริ่มดำเนินการ เพื่อจัดทำอาคารอเนกประสงค์ภายในหมู่บ้านไว้ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของคนในพื้นที่ ตลอดจนใช้เป็นอาคารสาธารณะประโยชน์
Leave A Reply

Your email address will not be published.