เทศบาลเมืองพิชัย ส่งเสริมการออกกำลังกาย มุ่งสู่‘องค์กรฟิตแอนด์เฟิร์ม’ สร้างสุขภาพที่ดี

เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค (Aerobic Dance) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย มุ่งสู่องค์กรฟิตแอนด์เฟิร์ม สร้างสุขภาพที่ดี และยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชนให้เป็นวิถีชีวิต โดยเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลฯ และประชาชน ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
Leave A Reply

Your email address will not be published.