เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา กลุ่มเขลางค์ฮักบุญ เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ พร้อมมอบสิ่งของสร้างขวัญกำลังใจ

บ่ายวันนี้ (23 สิงหาคม 2566) เทศบาลเมืองพิชัย นำโดยนายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับกลุ่มจิตอาสา กลุ่มเขลางค์ฮักบุญ และพระณธพล กุสลจิตโต วัดปูเหลือง และนางณัฐกฤตา วงค์ชมภู ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง) อำเภอเมืองลำปาง ร่วมกันลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางในเขตเทศบาลเมืองพิชัย จำนวน 7 ราย
โดยมีการมอบถุงยังชีพ สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนแสดงถึงความห่วงใยผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ที่อยู่ในภาวะลำบาก โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ จึงได้ลงพื้นที่ไปมอบความห่วงใย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.