เทศบาลเมืองพิชัย รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจน จากคุณประสงค์ ปัญญาชื่น

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นายอำนวย เสนาวรรณ์ และนางสุภาภรณ์ ไทยวงค์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนางสุภาษร คำเครือ เลขานุการนายกฯ และนายสง่า กันทะ สมาชิกสภาเทศบาล รับมอบเครื่องผลิตออกซิเจนจากคุณประสงค์ ปัญญาชื่น โดยมีนายดลฤทธิ์ ปัญญาชื่น เป็นผู้ส่งมอบ เครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นขอยืมเครื่องผลิตออกซิเจนไปใช้ชั่วคราวที่บ้าน ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วย การบรรเทาความทุกข์ร้อนให้แก่ผู้ป่วย
เทศบาลเมืองพิชัย ขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในการสนับสนุนเครื่องผลิตออกซิเจนในครั้งนี้ และจะนำเครื่องมาใช้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.