เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านฝายน้อย

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายบ้านฝายน้อย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง เพื่อกำจัดยุงลายแก่ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบบ้านผู้ป่วย พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
ทั้งนี้ เทศบาลฯ ได้กำชับให้หมู่บ้าน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ทำลายภาชนะที่ไม่จำเป็นเพราะอาจมีน้ำขังได้ และภาชนะที่ใช้เก็บน้ำต้องมีฝาปิดให้มิดชิด รวมทั้งดูแลปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้านให้เป็นระเบียบ และร่วมมือกันทุกบ้านในชุมชนจึงจะทำให้ชุมชนปลอดโรคไข้เลือดออกได้
Leave A Reply

Your email address will not be published.