กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ปรับปรุงแหล่งน้ำเน่าเสียในหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่นำรถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการขุดลอกทำความสะอาดอ่างเก็บน้ำในหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว เพื่อปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก เป็นพื้นที่น้ำขังยาวนาน ส่งผลทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย ส่งกลิ่นเหม็น และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ทำให้ยุงรำคาญชุกชุม เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมกับคนในชุมชนบ้านม่อนเขาแก้ว จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งน้ำ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงพื้นที่ กำจัดวัชพืชในแหลงน้ำ บำบัดน้ำไม่ให้เน่าเหม็น บรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยให้ชุมชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.