เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน แอ่วกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี

✨🥒🌶️เทศบาลเมืองพิชัย เชิญชวนทุกท่าน
แอ่วกาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี พบกันทุกเย็นวันอังคาร
🔸….ร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สินค้าชุมชน เกษตรปลอดภัย อาหาร ขนม ฯลฯ
🔸….จัดเป็นประจำทุกเย็นวันอังคาร ตั้งแต่เวลา 15.00 น ที่กาดนัดฮิมวัง บ้านสามัคคี
✨ดำเนินกิจกรรมโดยเทศบาลเมืองพิชัย
Leave A Reply

Your email address will not be published.