ทีมฟุตซอล “กาดม่อนพิชัย” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทประชาชน และ “สามัคคี” คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภทอายุไม่เกิน 16 ปี ในการแข่งขัน ‘ฟุตซอล’ เทศบาลเมืองพิชัย FUTSAL CHAMPIONSHIP 2023

ค่ำวันที่ 21 สิงหาคม 2566 เทศบาลเมืองพิชัย นำโดย นายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และปลัดเทศบาลเมืองพิชัย ร่วมชมร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย นัดชิงชนะเลิศ พร้อมมอบรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งจัดโดยกองการศึกษา เทศบาลฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี และประเภทประชาชนทั่วไป โดยเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2565 ณ สนามฟุตซอลม่อนคีรีชัย บ้านพิชัย และสนามฟุตซอลบ้านสามัคคี
โดยผลการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย (ประเภทประชาชนทั่วไป)
-รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท ได้แก่ กาดม่อนพิชัย
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ ฝายน้อย
-รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ได้แก่ สามัคคี
ส่วนผลการแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัย (ประเภทเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี)
– รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท ได้แก่ สามัคคี
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท ชนะร่วมกัน ได้แก่ กาดม่อนพิชัย และฝายน้อย
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท ได้แก่ บ้านเอื้ออาทร
ทั้งนี้ การแข่งขันฟุตซอลเทศบาลเมืองพิชัยจัดเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ความรักความสามัคคีในชุมชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.