เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วม ‘การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น’ ของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 นายกสองเมือง วงศ์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย พร้อมด้วยนายอำนวย เสนาวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายสมาน มาทา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและบริหาร เทศบาลเมืองพิชัย เข้าร่วมการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการกระจายอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โดยมีนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และยังดำรงตำแหน่งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ณ ห้องประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด
Leave A Reply

Your email address will not be published.