เทศบาลเมืองพิชัย จัดแข่งขันกีฬา ‘ฟุตซอล’ ส่งเสริมการออกกำลังกาย และสร้างความสามัคคีในชุมชน

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายอรุณ พีระเชื้อ รองนายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงานท้องถิ่นหรือหมู่บ้าน/ชุมชน/เยาวชน หรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566 โดยทำการแข่งขันกีฬาฟุตซอล แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทประชาชนทั่วไป และประเภทเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี
โดยกำหนดจัดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 17-21 สิงหาคม 2566 ณ สนามฟุตซอลวัดม่อนคีรีชัย ของบ้านพิชัย และสนามกีฬาบ้านสามัคคี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข อีกทั้งเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดี ความรักความสามัคคีในชุมชน
โดยวันนี้ การแข่งขันนัดเปิดสนาม รุ่นประชาชนทั่วไป แข่งขัน 3 คู่ ได้แก่ สามัคคีเอฟชี พบกับ กระท้อนหวาน-ต้นต้อง, น้องฮันนี่ พบกับ กาดม่อนพิชัย และ ฝายน้อย พบกับ ท่าเดื่อเอฟซี และรุ่นเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 16 ปี แข่งขัน 2 คู่ ได้แก่ สามัคคี พบกับ โรงเรียนพิชัย และกาดม่อนพิชัย พบกับ ฝ่ายน้อย
Leave A Reply

Your email address will not be published.