เทศบาลเมืองพิชัย ขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ ปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บ้านทรายใต้

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่รถ JCB รถตักหน้าขุดหลัง ดำเนินการขุดลอกลำเหมืองไส้ไก่ เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร และป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บ้านทรายใต้ ตั้งแต่หน้าบ้านเลขที่ 134 จนถึงคลองช้างเพื่อให้น้ำไหลสะดวก ช่วยเหลือพื้นที่ในการเกษตร และเพื่อฟื้นคืนสภาพลำเหมืองเดิมที่มีมีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก ทำให้เป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ เตรียมความพร้อมระบายน้ำในช่วงฤดูฝน บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
Leave A Reply

Your email address will not be published.