เทศบาลเมืองพิชัย พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ป้องกันโรคไข้เลือดออกพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพิชัย ลงพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ในชุมชนบ้านเอื้ออาทร (พิชัย) ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลำปาง โดยดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีแบบหมอกควันและละอองฝอย เพื่อกำจัดยุงลายแก่ ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก บริเวณบ้านผู้ป่วยและบริเวณโดยรอบบ้านผู้ป่วยในรัศมี 100 เมตร พร้อมทั้งทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และให้คำแนะนำในการป้องกันกำจัดยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง เช่น ถังน้ำ กระถางต้นไม้ และภาชนะอื่น ๆ ซึ่งช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดแหล่งน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

Leave A Reply

Your email address will not be published.