เทศบาลเมืองพิชัย จับมือเครือข่ายร้านบังอรรีไซเคิล ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนบ้านเอื้ออาทร(พิชัย)

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย และนายพิเชษฐ์ เทพปินตา ผู้จัดการ บริษัท บังอรรีไซคลิ่ง กรุ๊ป จำกัด ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการคัดแยกขยะ และการรับซื้อขยะรีไซเคิล เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคัดแยกขยะของชุมชนบ้านเอื้ออาทร โดยมีนางปราณี คำกล่อม ประธานคณะกรรมการชุมชน และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนเอื้ออาทร เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนคัดแยกขยะรีไซเคิล สร้างรายได้แก่ชุมชน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการจัดการขยะและการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะทั่วไปที่ต้องนำไปกำจัด
Leave A Reply

Your email address will not be published.