กองช่าง เทศบาลเมืองพิชัย เร่งแก้ปัญหาถนนชำรุดจากน้ำกัดเซาะ บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองพิชัย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลฯ ลงพื้นที่แก้ปัญหาน้ำกัดเซาะถนน ซอย 4 หมู่บ้านม่อนเขาแก้ว ซึ่งถนนในซอยดังกล่าวอยู่ติดกับลำน้ำ และช่วงที่ฝนตกหนักทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเกิดการกัดเซาะถนน อีกทั้งถนนในซอยยังเป็นดินลูกรัง เวลาฝนตกติดต่อกันทำให้ถนนลื่น ประชาชนสัญจรลำบาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เทศบาลฯ จึงเร่งแก้ไขปัญหาเบื้องต้นโดยการนำหินคลุกมาเทปรับพื้นถนนให้แน่น ซ่อมแซมถนนให้อยู่สภาพที่ใช้การได้ดี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว
Leave A Reply

Your email address will not be published.