เทศบาลเมืองพิชัย จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก สร้างความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม วางรากฐานการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลเมืองพิชัย ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองการศึกษา คณะครูและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย
โดยเทศบาลฯ ได้รับความเมตตาจากท่านพระอธิการไกรทอง กิติสาโร เจ้าอาวาสวัดบ้านทรายใต้ มาบรรยายธรรมะให้กับเด็กๆ และมีกิจกรรมเต้นประกอบเพลง และกิจกรรมเข้าฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ได้แก่ฐานที่ 1 ฐานหนูน้อยนักระบายสี, ฐานที่ 2 ฐานต่อบล็อกพาเพลิน, ฐานที่ 3 ฐานปั้นหรรษา และฐานที่ 4 ฐานตักน้ำเติมรัก ซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ ด้านอารมณ์และสังคม สามารถช่วยเหลือตัวเองและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ และมีความพร้อมในการเติบโตต่อไป
Leave A Reply

Your email address will not be published.