เทศบาลเมืองพิชัย ชวนใส่ผ้าไทย

เทศบาลเมืองพิชัย ชวนใส่ผ้าไทย เฉลิมพระเกียรติ ‘สมเด็จพระพันปีหลวง’

เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทย ศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่ สนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง รวมทั้งสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ และฟื้นคืนการอนุรักษ์ภูมิปัญญา หัตถศิลป์ หัตถกรรมท้องถิ่นไทย

Leave A Reply

Your email address will not be published.